Multi-disciplinair studiebureau voor landmeten, expertises, verkavelingen, stedenbouw & infrastructuurontwerp

meso_logo_dark_2x

Onze engagementen

 

thuis

Zorgen voor een thuis

 

Met doordachte ruimtelijke planning en respect voor omgeving trachten wij iedereen een duurzame plaats te geven in de beschikbare ruimte.

groenezones

Inplannen en aanplanten van groenzones

 

Groenzones werken afscheidend en beschermend en zijn cruciaal in een goed ruimtelijk plan.

waterlopen

Zuiveren van waterlopen

 

Door studie en onderzoek proberen we het afvalwater zo efficiënt mogelijk af te voeren en gezuiverd terug te leiden naar de natuur.

overstromingen

Voorkomen van overstromingen

 

Met doordachte ruimtelijke planning en respect voor omgeving trachten wij iedereen een duurzame plaats te geven in de beschikbare ruimte.

confictbemiddeling

Zorgen voor goed nabuurschap

 

Wij kunnen helpen bij conflictbemiddeling bij buren. Als landmeter-experten zijn wij beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

erfenis

Bijstand voor erfeniszaken

 

Met ervaring en menselijkheid staan we mensen bij om deskundig advies te geven bij erfeniszaken.